อาณาจักรอยุธยาในรัชสมัยพระองค์ดำ

admin
November 17, 2019 0 Comment

พระองค์ดำหรือที่เรารู้จักในพระนามว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2) พระองค์ประสูติเมื่อ พ.ศ.2098 ที่เมืองพิษณุโลก โดยมีพระนามเดิมคือ พระนเรศ วรราชาธิราช ท่านมีพระอนุชาหนึ่งพระองค์ คือ สมเด็จพระเอกาทศรถ(พระองค์ขาว) เเละมีพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์ คือ สมเด็จพระสุพรรณกัลยา พระองค์สืบเชื้อทั้งราชวงศ์สุโขทัยเเละกรุงศรีอยุธยา ส่วนพระนาม พระองค์ดำ พระองค์ขาวนั้น เป็นพระนามที่ชาวตะวันตกเรียกขานตามสีพระวรกายของพระองค์ท่านทั้ง 2 พระองค์ สมเด็จนเรศวรทรงใช้ชีวิตในวัยเยาว์ท่ามกลางการเหยียดหยามชนชาวไทยในฐานะประเทศราชของพม่า ทรงประทับที่พม่าตั้งเเต่พระชนมายุ9พรรษาในฐานะเป็นองค์ประกันจนมีพระชนมายุ16พรรษา *ณ ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1(ปีพ.ศ.2112)* เมื่อทรงเสด็จกลับจากพม่าในปี พ.ศ.2114 กรุงศรีอยุธยาก็มีสภาพเสื่อมโทรมมาก เเละได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาให้ปกครองหัวเมืองเหนือ ทรงประทับที่เมืองพิษณุโลก […]