อาณาจักรอยุธยาในรัชสมัยพระองค์ดำ

admin
November 17, 2019 0 Comment

พระองค์ดำหรือที่เรารู้จักในพระนามว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2) พระองค์ประสูติเมื่อ พ.ศ.2098 ที่เมืองพิษณุโลก โดยมีพระนามเดิมคือ พระนเรศ วรราชาธิราช ท่านมีพระอนุชาหนึ่งพระองค์ คือ สมเด็จพระเอกาทศรถ(พระองค์ขาว) เเละมีพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์ คือ สมเด็จพระสุพรรณกัลยา พระองค์สืบเชื้อทั้งราชวงศ์สุโขทัยเเละกรุงศรีอยุธยา ส่วนพระนาม พระองค์ดำ พระองค์ขาวนั้น เป็นพระนามที่ชาวตะวันตกเรียกขานตามสีพระวรกายของพระองค์ท่านทั้ง 2 พระองค์ สมเด็จนเรศวรทรงใช้ชีวิตในวัยเยาว์ท่ามกลางการเหยียดหยามชนชาวไทยในฐานะประเทศราชของพม่า ทรงประทับที่พม่าตั้งเเต่พระชนมายุ9พรรษาในฐานะเป็นองค์ประกันจนมีพระชนมายุ16พรรษา *ณ ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1(ปีพ.ศ.2112)* เมื่อทรงเสด็จกลับจากพม่าในปี พ.ศ.2114 กรุงศรีอยุธยาก็มีสภาพเสื่อมโทรมมาก เเละได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาให้ปกครองหัวเมืองเหนือ ทรงประทับที่เมืองพิษณุโลก […]

ยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลก แบ่งอย่างไร 1

admin
0 Comment

ยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลก แบ่งอย่างไร ตามยุคระหว่างประเทศประวัติศาสตร์จะเริ่มนับว่าเหตุการณ์ของมนุษย์ได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อก่อนมันถูกเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้มีความไม่แน่นอน ยังคงมีการถกเถียงกันมาก เนื่องจากมีหลักฐานทางวัตถุเพียงบางส่วนและยังไม่สมบูรณ์แบบเช่นกัน สำหรับยุคประวัติศาสตร์ค่อนข้างชัดเจน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์มากขึ้นมันทำให้เราตระหนักว่าเราเข้าใจผิดหลายเรื่องเป็นเวลานานและต้องเปลี่ยนความเข้าใจในประวัติศาสตร์อีกหลายครั้ง การแบ่งในประวัติศาสตร์ถูกหารด้วยเหตุการณ์สำคัญที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนของยุคนั้นในฐานะวงเวียน มีคนแบ่งออกเป็นหลายวิธี เพราะไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนให้เราเห็น แต่ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น ประวัติศาสตร์โบราณวันนี้นักประวัติศาสตร์มักจะมีเหตุการณ์ก่อนประวัติศาสตร์เช่นกัน วันนี้ส่วนใหญ่มักจะจบลงด้วยการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ซึ่งแพ้เยอรมนีในปีค. ศ. 476 ประวัติศาสตร์ยุคกลางเริ่มขึ้นในปี 476 แต่ช่วงสุดท้ายนั้นบางกลุ่มสันนิษฐานว่าเมื่อเมืองหลวงของกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นของชาวเติร์กในปีค. ศ. 1453 กลุ่มบางกลุ่มถูกยกเลิกเมื่อค้นพบทวีปอเมริกาในปีค. ศ. 1492 และบางกลุ่มถูกยุติลง ลงกับการเริ่มต้นของการปฏิรูปต่าง ๆ ในยุโรป […]