การอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์เกาหลี

admin
November 17, 2019 0 Comment

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 ภายหลังจากการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายโฮอุน (ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์จักรพรรดิแห่งเกาหลี ลำดับที่ 29) เจ้าหญิงแฮวอน จึงได้รับการสนับสนุนจากคณะราชนิกุลที่เห็นว่าทรงมีอาวุโสสูงสุดในราชวงศ์ ให้ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อขึ้นเสวยราชย์เป็น “ประมุขแห่งราชตระกูลลี” และอ้างสิทธิในราชบัลลังก์จักรพรรดิต่อจากเจ้าชายโฮอุน ซึ่งพระนางก็ทรงเรียกพระองค์เองว่า “จักรพรรดินีแห่งเกาหลี” (Empress of Korea) โดยพระนางจะทรงเป็นประมุขแห่งราชวงศ์จักรพรรดิ ลำดับที่ 5 หรือประมุขแห่งราชวงศ์โชซอน ลำดับที่ 30 นอกจากนี้ พระนางยังทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์แรกที่ขึ้นเสวยราชย์ในเกาหลี ด้วย (นับเฉพาะสมัยราชอาณาจักรโชซอน ถึงจักรวรรดิเกาหลี) […]

ชายผู้นำหายนะเเละการล่มสลายมาสู่อาณาจักรเเอซเท็ค

admin
0 Comment

เฮอร์นัน คอร์เตส หรืออีกชื่อหนึ่ง เฮอร์นัน คอร์เตส เด มอนรอย อี ปีซาร์โร (Hernán Cortés de Monroy y Pizarro) เป็นชายชาวสเปนโดยกำเนิด เกิดเมื่อ ค.ศ.1485 ที่เมืองเมเดลิน ในเเคว้นเเอลตรีมาตูรา ของสเปน ในวัยเด็กเขาใช้ชีวิตเเละศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่บ้านเกิด จนอายุ 19ปี เขาได้ติดตาม ดิเอโก เวลาสเกวซ ไปทำการปราบปรามเเละตั้งตัวในคิวบา ต่อมา เวลาสเกวซได้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองซานดิเอโก […]

ประวัติศาสตร์จีนยุคก้าวสู่จีนยุคใหม่ ร้อยวันแห่งการปฏิรูป ตอนที่ 1

admin
0 Comment

ใน 103 วันนับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 กันยายน 1898 จักรพรรดิกวางซวี่ แห่งราชวงศ์ชิงได้มีคำสั่งให้ปฏิรูปเพื่อจุดมุ่งมายก่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสถาบันต่าง ๆ ความพยายามนี้ได้สะท้อนแนวคิดของพวกนักวิชาการหัวก้าวหน้าที่มีความมั่นใจในราชสำนัก ที่ต้องการสร้างความก้าวหน้าอย่างเร่งด่วน เพื่อความอยู่รอดของประเทศ แนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลจากความสำเร็จของประเทศญี่ปุ่นที่ปรับประเทศสู่ความทันสมัย ประเทศจีนประกาศการปฏิรูปครั้งนี้เนื่องจากต้องการสร้างประเทศให้ทันสมัยมากว่าการก้าวสู่ความเข้มแข็งเท่านั้นนั่น คือนวัตกรรมใหม่ ๆ จะต้องมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันและปรัชญาทางการเมือง คำสั่งสำหรับการปฏิรูปนั้น รวมถึงการปราบปรามการฉ้อราษฏร์บังหลวงปฏิรูปการศึกษา ระบบการสอบข้าราชการ ระบบกฏหมาย โครงสร้างทางรัฐบาล การป้องกันประเทศ การบริการไปรษณีย์ นอกจากน้้้นยังพยายาม ปฏิรูปสู่ความทันสมัยในด้านการเกษตร […]

ยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลก แบ่งอย่างไร 5 (สมัยใหม่)

admin
0 Comment

สมัยใหม่ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 1. ด้านเศรษฐกิจ  เกิดการตื่นตัวทางการค้า  มีการสำรวจดินแดนใหม่ๆ  (Age of Discovery) 2. กำเนิดชนชั้นกลาง  คือ  พ่อค้าและปัญญาชน  ความเสื่อมของระบบฟิวดัล  พระและขุนนางถูกลด บทบาท 3. การปกครองเปลี่ยนไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เกิดแนวคิดความเป็นรัฐชาติ 4. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์  เรียกยุคนี้ว่า  Age of Reason และ Age of Enlightenment 5. […]

ยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลก แบ่งอย่างไร 4 (สมัยกลาง)

admin
0 Comment

สมัยกลาง เริ่มตั้งแต่อาณาจักรโรมันล่มสลายในปี ค.ศ.476  ศตวรรษที่ 5-15  เนื่องจากการรุกรานของอนารยชนเผ่าติวตัน  อำนาจทางการเมืองกระจัดกระจาย  ความวุ่นวายทางการเมืองทำให้ผู้คนหันมายึดศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และให้ความหวังกับคนในสังคมว่าจะได้ไปเสวยสุขกับพระเจ้าบนสวรรค์หรือมุ่งหวังชีวิตที่ดีกว่าในโลกหน้า คริสต์ศตวรรษที่ 14  ยุโรปมีความตื่นตัวทางด้านการพานิชย์  และแสวงหาดินแดนในโลกอันนำมาซึ่งลัทธิการล่าอาณานิคม  ส่วนในทางวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์  มีการค้นพบระบบสุริยจักรวาลของโคเปอร์นิคัส การค้นพบกระบวนการพิมพ์หนังสือของกูเตนเบอร์กและฟุสท์ ลักษณะสังคม  เป็นสังคมในลัทธิฟิวดัล  ซึ่งคนในสังคมมีความสัมพันธ์ในฐานะเจ้าของที่ดินและทาสติดที่ดิน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. พระ  เป็นผู้มีบทบาทมาก  เพราะเป็นศูนย์ของความเชื่อ  ความศรัทธาในศาสนาของประชาชน  พระสันตปาปาที่กรุงโรมมีอำนาจสูงสุด  พระที่มีฐานะรองลง […]

ยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลก แบ่งอย่างไร 1

admin
0 Comment

ยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลก แบ่งอย่างไร ตามยุคระหว่างประเทศประวัติศาสตร์จะเริ่มนับว่าเหตุการณ์ของมนุษย์ได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อก่อนมันถูกเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้มีความไม่แน่นอน ยังคงมีการถกเถียงกันมาก เนื่องจากมีหลักฐานทางวัตถุเพียงบางส่วนและยังไม่สมบูรณ์แบบเช่นกัน สำหรับยุคประวัติศาสตร์ค่อนข้างชัดเจน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์มากขึ้นมันทำให้เราตระหนักว่าเราเข้าใจผิดหลายเรื่องเป็นเวลานานและต้องเปลี่ยนความเข้าใจในประวัติศาสตร์อีกหลายครั้ง การแบ่งในประวัติศาสตร์ถูกหารด้วยเหตุการณ์สำคัญที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนของยุคนั้นในฐานะวงเวียน มีคนแบ่งออกเป็นหลายวิธี เพราะไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนให้เราเห็น แต่ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น ประวัติศาสตร์โบราณวันนี้นักประวัติศาสตร์มักจะมีเหตุการณ์ก่อนประวัติศาสตร์เช่นกัน วันนี้ส่วนใหญ่มักจะจบลงด้วยการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ซึ่งแพ้เยอรมนีในปีค. ศ. 476 ประวัติศาสตร์ยุคกลางเริ่มขึ้นในปี 476 แต่ช่วงสุดท้ายนั้นบางกลุ่มสันนิษฐานว่าเมื่อเมืองหลวงของกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นของชาวเติร์กในปีค. ศ. 1453 กลุ่มบางกลุ่มถูกยกเลิกเมื่อค้นพบทวีปอเมริกาในปีค. ศ. 1492 และบางกลุ่มถูกยุติลง ลงกับการเริ่มต้นของการปฏิรูปต่าง ๆ ในยุโรป […]