สาวเต้นในงานมอเตอร์โชว์

admin
August 4, 2020 0 Comment

เป็นศูนย์กลางของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน ในอดีตอาเซียนได้พยายามสร้างเขตการค้าเสรีด้วย ประเทศรอบอาเซียนเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แต่ถ้าเตรียมการ TPP ประสบความสำเร็จกับบางประเทศในอาเซียน ประเทศที่ไม่เข้าร่วมอาจทำให้ TPP เป็น ศูนย์กลางของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค แทนที่จะเป็นคู่ค้าทางทีวีกับพันธมิตรรายอื่น นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของ TPP ในกลุ่มประเทศอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์บรูไนมาเลเซียและ เวียดนามยังชี้ให้เห็นว่าบางประเทศในอาเซียน ประเทศมีความสนใจในการแยกและการเจรจาต่อรอง ประโยชน์จากฟอรัมอื่น ๆ ในภูมิภาคมากกว่า พยายามใช้อาเซียนเป็นเครื่องมือเจรจา กับประเทศอื่น ๆ เสียวหี น่าเย็ด เย็ดหี […]

ยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลก แบ่งอย่างไร 5 (สมัยใหม่)

admin
November 17, 2019 0 Comment

สมัยใหม่ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 1. ด้านเศรษฐกิจ  เกิดการตื่นตัวทางการค้า  มีการสำรวจดินแดนใหม่ๆ  (Age of Discovery) 2. กำเนิดชนชั้นกลาง  คือ  พ่อค้าและปัญญาชน  ความเสื่อมของระบบฟิวดัล  พระและขุนนางถูกลด บทบาท 3. การปกครองเปลี่ยนไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เกิดแนวคิดความเป็นรัฐชาติ 4. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์  เรียกยุคนี้ว่า  Age of Reason และ Age of Enlightenment 5. […]