ยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลก แบ่งอย่างไร 1

admin
November 17, 2019 0 Comment

ยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลก แบ่งอย่างไร
ตามยุคระหว่างประเทศประวัติศาสตร์จะเริ่มนับว่าเหตุการณ์ของมนุษย์ได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อก่อนมันถูกเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์

สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้มีความไม่แน่นอน ยังคงมีการถกเถียงกันมาก เนื่องจากมีหลักฐานทางวัตถุเพียงบางส่วนและยังไม่สมบูรณ์แบบเช่นกัน

สำหรับยุคประวัติศาสตร์ค่อนข้างชัดเจน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์มากขึ้นมันทำให้เราตระหนักว่าเราเข้าใจผิดหลายเรื่องเป็นเวลานานและต้องเปลี่ยนความเข้าใจในประวัติศาสตร์อีกหลายครั้ง

การแบ่งในประวัติศาสตร์ถูกหารด้วยเหตุการณ์สำคัญที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนของยุคนั้นในฐานะวงเวียน มีคนแบ่งออกเป็นหลายวิธี เพราะไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนให้เราเห็น แต่ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น

ประวัติศาสตร์โบราณวันนี้นักประวัติศาสตร์มักจะมีเหตุการณ์ก่อนประวัติศาสตร์เช่นกัน วันนี้ส่วนใหญ่มักจะจบลงด้วยการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ซึ่งแพ้เยอรมนีในปีค. ศ. 476

ประวัติศาสตร์ยุคกลางเริ่มขึ้นในปี 476 แต่ช่วงสุดท้ายนั้นบางกลุ่มสันนิษฐานว่าเมื่อเมืองหลวงของกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นของชาวเติร์กในปีค. ศ. 1453 กลุ่มบางกลุ่มถูกยกเลิกเมื่อค้นพบทวีปอเมริกาในปีค. ศ. 1492 และบางกลุ่มถูกยุติลง ลงกับการเริ่มต้นของการปฏิรูปต่าง ๆ ในยุโรป

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่เริ่มต้นจากจุดจบของประวัติศาสตร์ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน แต่มีบางกลุ่มที่คิดว่าวันนี้จะจบลงในราว ค.ศ. 1900 และแบ่งออกเป็นยุคอื่นคือประวัติศาสตร์สมัยใหม่เริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์สมัยใหม่จนถึงปัจจุบันเพราะในช่วงนี้ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายมีรายละเอียดมากมายที่สามารถแบ่งออกเป็นช่วงเวลาอื่นได้

สำหรับประวัติความเป็นมาของหลักฐานมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สองประเภทซึ่งเป็นวัตถุที่เป็นวัตถุและเป็นลายลักษณ์อักษร

ก่อน 4,000 ปีที่ผ่านมาหรือในยุคก่อนประวัติศาสตร์จะมีเพียงหลักฐานแรกต้องใช้การสันนิษฐานเพื่อให้สามารถมองเห็นสภาพของยุคนั้นในช่วงต่อมานั่นคือประวัติศาสตร์แม้ว่าจะมีหลักฐานประเภทที่สอง ซึ่งจะมีความชัดเจนถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บันทึกเช่นกัน

หากหลักฐานทั้งสองประเภทสามารถรวมกันได้มันจะทำให้เราคาดเดาเงื่อนไขและเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นในยุคนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น